Impressum

Půjčovna stanů Mehlhose GmbH

U lomu 10
02708 Kottmar, OT Niedercunnersdorf
Německo

Generální ředitel: Sebastian Schwär

Tel.: +49 035875/60024
Fax: +49 035875/60026
E-mail: kontakt@zeltverleih-mehlhose.de
Internet: https://www.zeltverleih-mehlhose.de/

sídlo: Kottmar, OT Niedercunnersdorf
HRB 26242 – Místní soud Drážďany

DIČ: DE257443834

Odpovědný ve smyslu § 55 odst. 2 RStV:

Sebastian Schwär
02708 Kottmar
OT Niedercunnersdorf

 

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom obsah našich stránek udržovali aktuální. I přes pečlivé zpracování zůstává odpovědnost vyloučena.

Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst. 1. Společnost TMG odpovídá za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy.

Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě tento obsah odstraníme. V tomto ohledu přebíráme odpovědnost až od okamžiku, kdy se o možném porušení dozvíme.

 

ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Za obsah a správnost informací na propojených webových stránkách externích poskytovatelů informací neneseme žádnou odpovědnost.

V době odkazování byly odkazované stránky BEZ DŮVODU zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

 

COPYRIGHT

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. K reprodukci, úpravám, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorského zákona je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce.

 

OCHRANA ÚDAJŮ

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná. Důvěrnost s ohledem na ustanovení o ochraně údajů je zaručena pouze s výhradou výše uvedeného omezení. Veškerá komunikace osobních údajů prostřednictvím internetu se provádí pouze v rozsahu, v jakém nejsou dotčena práva třetích stran. Pokud třetí strana, která si je vědoma výše uvedených bezpečnostních slabin, rovněž neoznámí svůj souhlas. Jakákoli odpovědnost provozovatele stránek za škody nebo soudní příkazy vyplývající z takového narušení bezpečnosti je vyloučena.

Použití všech zveřejněných kontaktních údajů třetími stranami k zasílání nevyžádané reklamy je zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádané pošty.

Online řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 ODR NAŘÍZENÍ: Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/… najít.

 

ONLINE ŘEŠENÍ SPORŮ

Komise EU poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů. V budoucnu tak budou mít spotřebitelé možnost řešit spory související s jejich online objednávkou nejprve mimosoudně.

Platformu pro řešení sporů naleznete zde: http://ec.europa.eu/consumers/…UnsereE-mail pro stížnosti spotřebitelů je:

kontakt@zeltverleih-mehlhose.de

 

Marketing a webové stránky

Collective Brain GmbH
Hamburk | Herrnhut