Vyžádat nabídku

+42 0777 557 538

email hidden; JavaScript is required

3.července 2017

Postup při pronájmu stanu – díl první: Poptávka

Pravděpodobně nejčastějším způsobem, jak rozšířit svůj skladovací prostor stanem pro skladování je pronájem. Chceme Vám v této třídílné příloze detailně představit průběh pronájmu stanu pro skladování od poptávky až po hotový postavený stan. V prvním díle se točí vše kolem poptávky a nutných předběžných informací. Takový stan jako sklad není možné postavit bez nasledujícího – je potřeba dodržet spoustu věcí, o kterých možná leckdy ani nevíme.

Takto s námi navážete kontakt

Potřebujete-li stan pro skladování, je nejjednodušší cesta jak s námi navázat kontakt, naše internetová stránka. Přes náš kontaktní formulář nebo přímo přes Email nám můžete zaslat Vaše data. Jste-li rozhodnuti s postupem a máte-li všechny potřebné podklady , můžete nám detailně sdělit veškeré důležité informace o Vašem projektu, popř. přiložit k Vaší zpravě doplňující přílohy.

Jestli si nejste jisti jaké skutečnosti se musí předtím vysvětlit, tak žádná ostuda: zeptejte se nás! Jedno krátké upozornění ve Vaší zpravě a sjednáme detailní pohovor. V tomto případě se nabízí pokaždé prohlídka přímo na místě. Naši pracovníci vědí díky dlouholetým zkušenostem přesně, na co se zaměřit.

Pronájem stanu pro skladování – co je potřeba vzít v potaz

U nás v Německu je vše přesně regulované. To je dobré pro předcházení chyb, ale vyžaduje to také detailní plánování všech zúčastněných. Pro představu, co je potřeba před stavbou stanu všechno vyřešit je zde několik nejdůležitějších bodů:

Vhodné montážní plochy pro skladové stany

Pro postavení stanu by měla být alespoň jedna rovná plocha. Ideální jsou asfaltové nebo betonové plochy pro stabilní ukotvení stojek vysoce zátěžovými šrouby. Je možné stavět také na pevném podkladu jako např. štěrk – tady přichází na řadu buď kotvení zemními hřeby nebo zatížení betonovým závažím. Také příjezd na montážní plochu musí být pevný, aby bylo možné pohybovat techniku jako VZV nebo nákladní automobil. Rádi domluvíme veškeré potřebnosti předem osobně u prohlídky a dáme naše doporučení.

Ohlašovací povinnost / stavební povolení pro skladovací stany

Až do plochy 72 m2 nevyžaduje stavění stanu povolení. Povolení je vyžadováno v závislosti na době, po kterou stan stojí. Do 6 měsíců stačí oznámení o tzv. letající stavbě. Chcete-li si stan pronajmout na delší dobu , je k tomu potřeba stavební povolení. Za potřebné dokumenty ručí Zeltverleih Mehlhose – stavební povolení si vyřizuje nájemce/zákazník sám. Přesné předpisy se mohou v Německu lišit – přesně je určuje stavební úřad konkrétní spolkové země.

Vzdálenosti od přilehlých budov

Zřídkakdy stojí pronajmuté stany samostatně. Ve většině případů se stavějí v blízkosti již existujících objektů. Také zde platí, dodržení stavebních předpisů té konkrétní země, kde bude stan postaven.

Vedení a potrubí v bezprostřední blízkosti skladovacího stanu

Pro vedení ve vzduchu (např. elektrické/telefonní) platí také: dodržet dostatečnou vzdálenost. Taktéž pro samotný stan, i pro eventuálně potřebný jeřáb u výstavby. U vedení v zemi mohou také nastat komplikace. Jsou-li použity ke kotvení zemní hřeby, sahají až do hloubky kolem 1 metru a proto je nutné předem vysvětlit kde a v jaké hloubce se nachází vedení. Ale také bez použití zemních hřebů může potrubí v zemi vést k problémům – a to při bodovém zatížení. Sloupy stanů, a to zejména v zimě (sněhová zátěž) a při dodatečném zatížení (betonové závaží) by se neměly umísťovat nad potrubí. Proto dát před předem na vědomí, kde se nachází vedení nebo potrubí – také zde se nabízí prohlídka předem od Zeltverleih Mehlhose.

Jak vidíte, při pronájmu skladovacího stanu je potřeba zohlednit spoustu věcí, ale Zeltverleih Mehlhose Vám je kdykoliv připraven podat pomocnou ruku.

Ve druhém díle se budeme zabývat nabídkou a různými variantami Vašeho stanu pro skladování.

Einsatzgebiete der ZVM GmbH

Můžete na nás stavět všude – nebo s námi

Naše nasazení je prakticky všude. Od Horní Lužice přes východní Sasko napříč celou spolkovou zemí, tak jako v silných hospodářských centrech jako Drážďany, Mnichov, Frankfurt, Norimberk, Lipsko a Porúří jsou naše montážní týmy nasazovány znovu a znovu. Na základě naší geografické polohy můžeme naše služby nabízet také v sousedních EU-zemích Česku a Polsku a také jsme tam už úspěšně projekty realizovaly.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku