Vyžádat nabídku

+42 0777 557 538

email hidden; JavaScript is required

Zateplené haly
Teplá i studená.

Zateplené haly

Pro branže a výrobní segmenty náchylné na teploty zaručují naše termohaly vždy dobré klima a perfektní podmínky. Jsou určeny hlavně pro skladování hmot a materiálů s určitými nároky na teplotu a vlhkost. Ale také, je-li kladen ve výrobě důraz na určité okolní a pracovní teploty na suroviny nebo provozní teplotu strojů a zařízení, jsou naše termohaly favoritem v průmyslu a obchodním podnikání.

Stavební řešení a vlastnosti termohal

Nosná konstrukce se skládá u těchto hal z hliníku. Tento materiál je volen z důvodu odolnosti proti korozi a vlhku, protože není náchylný na teplotní výkyvy a má nízký koeficient roztažnosti.
Boční opláštění stěn termohal je z vysoce kvalitních průmyslových panelů. Používá se vícevrstvá skladba, ve které jsou vzduchové mezery pro velmi dobrou tepelnou izolaci.

Nepatrné tepelné ztráty nahoru

Střecha našich termohal je díky svému řešení velmi dobře tepelně izolovaná a tím ručí za výborné klimatické podmínky. Je to dokonce ten nejdůležitější faktor u termohaly. Střešní konstrukce se skládá z dvouvrstvé, transparentní a vzduchem plněné membrány. Hodnota U-Wert je pak stejná jako norma u izolačních skel v oknech. Díky transparentní střešní plachtě je zaručeno dobré prosvětlení celé haly, z důvodu pronikání denního světlo dovnitř. Zatížení střechy termohal je, stejně jako u našich průmyslových stanů, skladovacích stanů a ocelových hal 75 kg/m2. Unesou tak bez problémů i více osob, které musí provádět např. čistící a údržbářské práce.

Montáž a stavba termohaly

Stavba termohaly, stejně tak při pronájmu jako při koupi, může být realizována v nejkratším čase. Ověřené statické výpočty jsou součástí dodávky. Tak může být rychle a snadně vznesen požadavek pro stavbu. Po vyřízení stavebního povolení postaví náš kompetentní tým Vámi pronajatou nebo koupenou termohalu. Čas pro stavbu je ca. 1-3 týdny, podle velikosti a vybavení haly. Velikost termohaly může být od 5 do 25 metrů v 5ti metrových odstupech variabilně volitelná.

Požadavky na podklad

Na podklad nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Důležité ale je, aby byl rovný a zpevněný. Dlažba, asfalt nebo betonový povrch nejsou žádný problém. Musí být pouze zaručeno, aby mohla být hala po stranách ukotvena ca. 120 cm dlouhými ocelovými hřeby. Pro vyrovnání nebo z důvodu izolace a ochraně proti vlhkosti může být podlaha vybavena dodatečně deskami.

Opcionálně a modulárně přizpůsobivá

Naše termohaly mohou být vybaveny bez problémů dodatkovým příslušenstvím, jako např. posuvnými nebo rolovacími vraty, únikovými dveřmi nebo osvětlením. To je možné také dodatečně.
Tak je možné efektivně a levně reagovat na zvyšující se nebo měnící se požadavky. A když bude náhle nedostatek místa: žádný problém! Naše termohaly se dají nadále zvětšovat o další rastrové elementy!

Jsou termohaly tím správným řešením?

Díky výše uvedeným vlastnostem a znakům jsou naše termohaly zaměřeny na izolaci, robustnost, bezpečnost a hlavně na hospodárnost a dlouhotrvající efektivitu. Díky modulární stavbě je možno neustále a rychle reagovat na stále se měnící požadavky. Skrze víceprvkovou stavbu je možné provádět bez problémů i zvláštní a nestandartní řešení celé stavby. Máte-li představy nebo specifika k Vašemu plánovanému projektu, sdělte nám je detailně na naší kontaktní straně.

Jsme si jisti, že máme to správné řešení.

Další výhody a znaky jsou:

  • Volitelná šířka od 5 – 25m, stranová výška až 7m
  • Délka v rastru od 5m volně volitelná
  • Sněhové zatížení až 75 kg/m2
  • U-hodnota 0,39 W/m2K
  • k-hodnota stěny 0,56
  • k-hodnota střechy 1,6

Víceprvková stavba je také možná jako individuální a zvláštní řešení. Pro další informace a nezávazné poptávky k individuálním řešením nás kontaktujte nejlépe přes náš kontaktní formulář. Máte-li představy nebo specifika k Vašemu plánovanému projektu, můžete nám je detailně sdělit na naší kontaktní straně.

poradenství

Technická specifikace

Symbolzeichnung Zateplené halyZtelt Schema Mehlhose Cz
rozpony 5 - 25 m
délka rastr Žádná specifikace
Výška okapu Žádná specifikace
Typ rohů Žádná specifikace
Materiál pilíře a krokví Žádná specifikace
zastřešení PVC plachty s vzduchovým polštářem
zatížení sněhem Žádná specifikace
Load zóna vítr Žádná specifikace
ostatní Žádná specifikace
Einsatzgebiete der ZVM GmbH

Můžete na nás stavět všude – nebo s námi

Naše nasazení je prakticky všude. Od Horní Lužice přes východní Sasko napříč celou spolkovou zemí, tak jako v silných hospodářských centrech jako Drážďany, Mnichov, Frankfurt, Norimberk, Lipsko a Porúří jsou naše montážní týmy nasazovány znovu a znovu. Na základě naší geografické polohy můžeme naše služby nabízet také v sousedních EU-zemích Česku a Polsku a také jsme tam už úspěšně projekty realizovaly.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku

Věřte nám

26 LET

zkušenost

rychlá

odezva

individuální

modulární řešení

Rychlá

dodávka a montáž

Nejlepší

zhodnocení peněz

Evropa

dostupnost